Co je to korporátní dluhopis?

Korporátní nebo firemní dluhopis je dluhopis, jehož emitentem je firma. Cílem takové emise je získání kapitálu k nějaké činnosti. Dluhopis si zjednodušeně můžeme představit jako dlužní úpis, kterým se emitent (dlužník) zavazuje splatit majiteli dluhopisu dlužnou částku a úrok. U státních dluhopisů je dlužníkem stát, u municipálních obec, u korporátních firma (korporace).

Jakými zákony se řídí emise dluhopisů?

Je to především Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech. Najdete ho např. zde.

Dá se dluhopis prodat před termínem splatnosti?

Většinu dluhopisů můžete prodat jinému majiteli. Podívejte se do emisních podmínek příslušného dluhopisu. V takovém případě je zapotřebí informovat emitenta o změně vlastníka z důvodu změny výplaty úroků a dlužné částky. Můžete také nabídnout emitentovi dluhopis ke zpětnému odkoupení.

Nové nabídky dluhopisů emailem

Kam vám můžeme posílat info o nových dluhopisech v nabídce?