Proč jsou úroky z firemních dluhopisů tak vysoké?

Běžná úroková míra dluhopisu je 6 - 9%. Např. oproti termínovaným vkladům s úročením 0 - 2,5% se to může zdát hodně. Ale běžná úroková míra bankovního podnikatelského úvěru je cca 6,5%. U bankovních spotřebitelských úvěrů se může vyšplhat až na 15,9%. Firma emitující dluhopisy musí nabídnout investorům takové úročení, aby při zvážení rizika pro ně byla investice zajímavá. A zároveň takové, aby firmě při očekávaných výnosech z projektu dokázala včas a s rezervou splácet závazky.

Jsou investice do firemních dluhopisů rizikové?

Jako všude i zde platí, že neexistuje zcela bezpečená investice a míra výnosu odpovídá míře rizika. Investor se stává nákupem dluhopisu věřitelem emitenta. Dluhopis si zjednodušeně můžeme představit jako dlužní úpis, kterým se emitent (dlužník) zavazuje splatit majiteli dluhopisu dlužnou částku a úrok. Emitent je tedy ze zákona povinen úrok i dlužnou částku uhradit. V případě krachu je majitel dluhopisu věřitelem, který přihlašuje svou pohledávku a má při vypořádání přednost před akcionáři firmy.

Jak vybrat správný dluhopis pro investici?

Výběr investice je vždy osobním rozhodnutím investora a jeho vyhodnocením výnosu a rizika. Můžeme jen doporučit několik užitečných zásad opatrnosti při investování do firemních dluhopisů: Ověřte si firmu v obchodním rejstříku. Zjistěte, jak dlouho firma existuje. Pokud jsou k dispozici finanční výkazy, prohlédněte si rozvahu a výsledovku. Pokud je firma na sociálních sítích, podívejte se na reakce a spokojenost zákazníků. Jak na vás působí podnikatelský záměr pro emisi dluhopisu? Při vyšší investici zavolejte emitentovi nebo se zajeďte osobně podívat do provozovny. Pro omezení rizika je také vhodné diverzifikovat portfolio dluhopisů - raději koupit menší množství dluhopisů několika vybraných firem než větší množství dluhopisů jedné firmy.

Musím být podnikatel a platit z výnosu daně?

Pro nákup dluhopisu se samozřejmě nemusíte nikde registrovat ani mít živnostenský list. Povinnost zdanit výnos dluhopisu 15% daní má emitent, vaše úroky vám tedy budou na účet chodit už zdaněné.

Nové nabídky dluhopisů emailem

Kam vám můžeme posílat info o nových dluhopisech v nabídce?